DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování se nachází v malebném městečku Svratka, v srdci Žďárských vrchů, v blízkosti měst Hlinsko v Čechách (12 km), Nové Město na Moravě (24 km), Žďár nad Sázavou (22 km). 

                              Informace se zpracováním osobních údajů:

 

 1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů informuji, že společnost Ubytování Vysočina, se sídlem Pláňava182, 592 02 Svratka, IČ: 68641265 (dále jen „Správce“), zpracovává tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu nebo místa bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
 • datum narození

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě a jsou uloženy na bezpečném místě. Elektronicky údaje nejsou ukládány.
 3. Osobním údaje, jsou zapsány do ubytovací knihy, ke které nemá nikdo nepovolaný přístup.   
 4. V případě prováděné kontroly u Správce bude ubytovací kniha předložena ke kontrole a to pouze orgánům veřejné moci.
 5. Ubytovací knihu archivujeme po nezbytně nutnou dobu, stanovenou zákonem o místních poplatcích.
 6. Jiné osobní údaje neuchováváme.
 7. Vznikne-li důvod pro získání a uchování jiného osobního údaje fyzické osoby, je vyžadován „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je v písemné podobě, na konkrétní údaj, na konkrétní dobu a pro konkrétní účel. V takovém případě má fyzická osoba právo: vyžádat si u nás přístup k těmto údajům, tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

e, zahájíte úpravu bloku...